Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

SilentForest
Reposted fromhalucynowa halucynowa viasoulwax soulwax
SilentForest
5209 d180 420
Reposted fromprivacea privacea viathetemple thetemple
SilentForest
5346 bf37 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasoulwax soulwax

July 13 2017

SilentForest
2970 1db6 420
Reposted fromtfu tfu viabananowo bananowo
5949 ec25 420

coffeenuts:

euph0r14:macro | Autumn morning | by m-oda | http://ift.tt/1xuXems

Reposted fromoptically--aroused optically--aroused
2087 b303 420

marklions 👽Cloni e Replicanti👽

Reposted fromoptically--aroused optically--aroused
SilentForest
4323 73fa 420
Reposted fromGIFer GIFer viahugostiglitz hugostiglitz
SilentForest
5917 31a4 420
Reposted fromtfu tfu viahugostiglitz hugostiglitz
SilentForest
3703 fcc6 420
Reposted frommorela morela viahugostiglitz hugostiglitz
SilentForest
0328 eeac 420
SilentForest
5522 1340 420
Reposted fromtfu tfu vialiveattherainbow liveattherainbow
SilentForest
SilentForest
8248 760a
Reposted fromTARDIS TARDIS viathetemple thetemple
0972 5fb8 420
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaahjou ahjou
SilentForest
3770 4864 420
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
SilentForest
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaahjou ahjou
SilentForest

July 12 2017

SilentForest
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vialaparisienne laparisienne
SilentForest

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl