Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

SilentForest
7196 099b 420
SilentForest
8520 b11a 420
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapiehus piehus
SilentForest
2527 50a6 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapoolun poolun
7718 69b3 420

itsagifnotagif:

I actually have so much love for dogs

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaaura-lunaris aura-lunaris

June 21 2017

SilentForest
SilentForest
SilentForest
SilentForest

June 20 2017

SilentForest
SilentForest
SilentForest
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaeglerion eglerion
SilentForest
2121 3020 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasknnylvee sknnylvee
SilentForest
Cześć, jeżeli chcesz wiedzieć więcej koniecznie rzuć gałką - http://www.pepsieliot.com/ 
SilentForest
5270 cb97 420
Reposted fromrol rol vianocnatesciowa nocnatesciowa
SilentForest
Reposted fromFlau Flau
SilentForest
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahormeza hormeza
SilentForest
6157 6769 420
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
SilentForest
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahagis hagis
SilentForest
2278 feac 420
why smart people believe weird things
Reposted fromshikaji shikaji viahagis hagis
SilentForest
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl