Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

SilentForest
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
SilentForest
8048 fa91 420
Reposted fromhenri henri viagdziejestola gdziejestola
SilentForest
SilentForest
4748 6414 420
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
SilentForest
4449 ada6 420
Reposted fromundertow undertow viazupamarzen zupamarzen
SilentForest
Reposted fromkelu kelu viazupamarzen zupamarzen
SilentForest
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
SilentForest
6371 3db5 420
Reposted fromlydjav lydjav viagdziejestola gdziejestola
SilentForest

Im intensywniej o kimś myślisz, tym bardziej jest on zmyślony.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
9283 21af 420

There are two kinds of people…..

Reposted frommyry myry viacidiuss cidiuss
SilentForest
4969 546c 420
Reposted fromoll oll viafuckofcourse fuckofcourse
SilentForest
1840 0d35 420
Reposted frommeem meem viaeternaljourney eternaljourney
SilentForest
8740 9daa 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoski oski
SilentForest
SilentForest
Wenn der Nachbar samstags um acht Schränke aufbaut...
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaki-adi ki-adi
SilentForest
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viacatherineee catherineee
SilentForest
1684 a66d 420
Reposted fromgrobson grobson viapiehus piehus
SilentForest
9043 1c71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazi zi
7380 b4ac 420
Reposted frommyry myry viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl