Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

SilentForest
3801 5eb0 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viadeparter departer
SilentForest
6115 d456 420
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viapuremindx puremindx
SilentForest
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialexi lexi
SilentForest
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaRedPenny RedPenny
SilentForest
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viaredshadow redshadow
SilentForest
Udawane emocje są mniej krępujące od prawdziwych, bo mamy je pod kontrolą.
— antybohater, a jakże
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRozaa Rozaa
SilentForest
9357 cc23 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoadysta soadysta
SilentForest
Spend your free time the way you like, not the way you think you’re supposed to. Stay home on New Year’s Eve if that’s what makes you happy. Skip the committee meeting. Cross the street to avoid making aimless chitchat with random acquaintances. Read. Cook. Run. Write a story.
— Susan Cain, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakeep-going keep-going
SilentForest
Żeby sięgnąć po to, czego chcesz od życia,
musisz uciszyć swoich krytyków,
zaczynając od tego największego:
-siebie samego
— Regina Brett
Reposted fromviolethill violethill viastonerr stonerr
3080 7c4b 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
SilentForest
1472 1d11 420
Reposted fromsaiwala saiwala viastonerr stonerr

Windows Media Player 9 Skins

neural-entropy:

winternull:

lokiseto:

sinbadism:

ms-dos5:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

this is hell

Fucking flashbacks….

what a wonderful time to have been alive

An elegant weapon, for a more civilized age

Reposted frombwana bwana vianaich naich
SilentForest
4312 13e3 420
Reposted fromszatatan szatatan viavesania vesania
SilentForest
1558 4e14 420
SilentForest
SilentForest
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted fromperseweracje perseweracje viahormeza hormeza
SilentForest
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
SilentForest
SilentForest
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje Ci serce.
— Steve Jobs
Reposted fromstercum stercum viahormeza hormeza
SilentForest
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl