Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

SilentForest
Reposted fromFlau Flau viapapaj papaj

April 21 2018

SilentForest
A kiedyś przed zaśnięciem czytali sobie książki na głos. (...) gdyby zapytano go, co jest dla niego najbardziej erotyczne, odpowiedziałby, że naga kobieta czytająca na głos książkę, którą jej sam podarował.
— J. L. Wiśniewski, "Los powtórzony"
Reposted fromfairyland fairyland viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
— bo po zimowej burzy starganych emocji, wstaje wiosenne słońce łagodności.
SilentForest
Ironia życia leży w tym, że żyje się do przodu, a rozumie do tyłu.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Wszystko jest bardzo niepewne i to właśnie mnie uspokaja.
— Tove Jansson – Zima Muminków
Reposted fromOff Off viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
8211 1b31 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
SilentForest
3379 ee25 420
Reposted fromkjuik kjuik viaPoranny Poranny
1630 a1d0 420
Reposted fromamatore amatore viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Dojście do prawdziwego znaczenia smutku, poddanie się depresji, paradoksalnie może nauczyć nas kochać siebie i innych w całości – ze wszystkimi ludzkimi aspektami: mocy i niemocy.
— znalezione
SilentForest
Lecz uśmiecham się, bo w teczce niosę książki, po których się spodziewam, że wieczorem dowiem się z nich o samym sobie czegoś, czego jeszcze nie wiem.
— Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
Reposted fromunr-eal unr-eal viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Reposted fromFlau Flau viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
SilentForest

“Im sprawniejszy język, tym kontakt z otoczeniem skuteczniejszy i łatwiejszy. Pamiętajmy, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Przez język poznajemy i porządkujemy całą rzeczywistość. Myślimy też w języku. Szablonowy, ubogi i nieporadny język ― to płytkie i schematyczne myślenie.”

― prof. Jan Miodek

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Można powiedzieć, że słońce jest często wielką żółtą pigułką od niebiańskich psychiatrów, która rozpędza smutek i wytwarza różowy nastrój. Słońce jest żółtym ręcznikiem frotté, który nas samoczynnie wyciera do sucha. Słońce również dostaje nam się do krwi, by ogrzać nasze serca, kiedy są zimne jak psi nochal.
— Ota Pavel
SilentForest
Przygoda jest czasami kwestią wyjścia na zewnątrz i pozwolenia na to, aby rzeczy się działy w dziwnym, fascynującym i nowym otoczeniu - nie tyle jest to fizyczne wyzwanie, co mentalne.
— Rolf Potts
Reposted fromavooid avooid viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
Obcość wobec samego siebie jest wynikiem blokowania przez otoczenie procesu samoaktualizacji (samorealizacji), możliwości ekspresji; w tej sytuacji wyraźnie wzrasta rozbieżność między tym, jaki człowiek jest, a jaki chciałby być.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajotaogoniasta jotaogoniasta
SilentForest
6473 83d4 420
Reposted fromrichardth richardth viaPoranny Poranny
SilentForest
3293 0d59 420
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl