Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

SilentForest
9651 e802
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo
SilentForest
0113 b3dd
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo
SilentForest
0003 cf3e
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo
SilentForest
0553 cf84
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo
SilentForest
Reposted fromtfu tfu viaStonerr Stonerr
SilentForest
8239 d44b
Reposted fromkyte kyte viaStonerr Stonerr
SilentForest
1846 fe12 500
"Skypship", NekoByaka
Reposted frompuszka puszka viaStonerr Stonerr
SilentForest
8113 d343
Reposted fromnyaako nyaako viaStonerr Stonerr
SilentForest
2435 b630
Happy Autumnal Equinox 2016!! 
Reposted fromStonerr Stonerr
SilentForest
4991 6f34 500
Reposted fromIngallina Ingallina viaStonerr Stonerr
SilentForest
0743 3e58
Reposted fromHaujobb Haujobb viaStonerr Stonerr
SilentForest
5863 e3be 500
Reposted fromzciach zciach viaStonerr Stonerr
SilentForest
4301 94fb 500
Reposted fromsaiwala saiwala viaStonerr Stonerr
SilentForest
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaStonerr Stonerr
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaStonerr Stonerr
SilentForest

Będziesz się bać, dopóki…

Będziesz się bać opinii innych na swój temat, dopóki nie zobaczysz, że nie ma ona żadnego znaczenia. Wtedy skupisz się na tym, co masz do zrobienia, i będziesz wolny.

Będziesz się bać braku pieniędzy, dopóki ich nie zarobisz, następnie nie stracisz, po czym nie zarobisz znowu. Wtedy dotrze do Ciebie, że to nie pieniądze, ale umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa.

Będziesz się bać samotności, dopóki nie zostaniesz porzucony. Wtedy zbudujesz taką relację z samym sobą, że nie będziesz musiał mieć kogoś innego, by czuć się kochanym i potrzebnym.

Będziesz się bać, że czas Ci ucieka, dopóki nie stracisz czegoś bezpowrotnie. Wtedy zobaczysz, że nigdy tego nie odzyskasz, i zaczniesz się spieszyć.

Będziesz się bać, że nie będziesz mógł nic zrobić, dopóki nie stracisz nad czymś kontroli. Wtedy nauczysz się odpuszczać i przestaniesz chcieć zmieniać coś, czego nie możesz.

Będziesz się bać, że nie spełnisz swoich marzeń, dopóki nie zobaczysz, że przez to ucieka Ci czas. Wtedy dotrze do Ciebie, że gorsze od porażki jest niepróbowanie, i zaczniesz działać.

Będziesz się bać choroby, dopóki nie zobaczysz, że lęk jest najgorszą z nich, bo ma tylko symptomy bez prawdziwych przyczyn. Wtedy przestaniesz szukać powodów i zaczniesz znajdywać rozwiązania.

Będziesz się bać ludzi, którzy mają od Ciebie więcej, dopóki nie zobaczysz, że są tacy sami jak Ty, tylko myślą inaczej. Wtedy weźmiesz się do pracy nad sobą i będziesz mieć tyle, co oni.

Będziesz się bać zostawienia partnera, z którym nie chcesz już być, dopóki nie zorientujesz się, że go oszukujesz. Wtedy zbierzesz się na szczerość i uwolnisz go od siebie, dając mu możliwość bycia z kimś, kto go doceni.

Będziesz się bać porzucenia pracy, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że stoisz przez nią w miejscu. Wtedy wyjdziesz z pudełka komfortu i zdobędziesz nowe kompetencje.

Będziesz się bać, że ktoś Ci zrobi krzywdę, dopóki nie zobaczysz, że sam ją sobie wyrządzasz takim myśleniem. Wtedy uwierzysz w siebie i zdobędziesz zasoby, które dadzą Ci większe możliwości.

Będziesz się bać śmierci, dopóki nie zobaczysz, że przez to umierasz za życia. Wtedy zrozumiesz, że i tak nie masz nic do stracenia, i zaczniesz robić to, co w głębi serca wiesz, że powinieneś robić.

Każdy z nas musi konfrontować się ze swoimi demonami. To nie jest kwestia czy, ale kiedy.

Twój czas jest ograniczony. 
Przestań go tracić.

— Mateusz Grzesiak
Reposted fromte-quiero te-quiero viaStonerr Stonerr
SilentForest
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
— Napoleon Hill
Reposted fromGhost335 Ghost335 viaStonerr Stonerr
SilentForest
9137 6290
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaStonerr Stonerr
SilentForest
4194 6127 500
Reposted fromsaiwala saiwala viaStonerr Stonerr
SilentForest
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl