Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

SilentForest
Reposted fromthetemple thetemple

August 26 2016

SilentForest
SilentForest
3479 f69d 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa
SilentForest
SilentForest

August 25 2016

SilentForest
Reposted fromdepobru depobru
SilentForest
0516 8ab3 500
Reposted fromGroddjuret Groddjuret

August 24 2016

SilentForest
Reposted fromFlau Flau viaKciukWzupie KciukWzupie
SilentForest
9467 80e5
Her.
Reposted fromWwilkstepowy Wwilkstepowy viaKciukWzupie KciukWzupie
SilentForest
SilentForest
Reposted frommeem meem
2543 1e34 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaStonerr Stonerr
SilentForest
5130 3f92
Reposted fromhormeza hormeza viaStonerr Stonerr
SilentForest
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na ciebie ktoś, kto cię kocha, szanuje i jest z ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconuttmousse coconuttmousse viaStonerr Stonerr
SilentForest
4938 af8c 500
Reposted fromhagis hagis viaStonerr Stonerr
SilentForest
Podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek.
— Jonathan Carroll – Poza ciszą
Reposted fromStonerr Stonerr
SilentForest
4530 5d9a
dead poets society (1989)
Reposted fromnoelya noelya viaStonerr Stonerr
SilentForest
Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii.
— kowalewski.
Reposted fromrol rol viaStonerr Stonerr
SilentForest
0440 1fa8 500
Reposted frommrsmuffincrunch mrsmuffincrunch viaStonerr Stonerr
SilentForest
5151 3827 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaStonerr Stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl